Skip to Content

 

 Đối với doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhượng quyền thương mại là một giải pháp phân phối có lợi cho việc phát triển. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Sau những trải nghiệm ban đầu nay nhượng quyền thương mại đã trở nên phổ biến và thành công khắp cả nước. Tuy nhiên, khung pháp lý quy định chặt chẽ tại Việt Nam thường hạn chế các bên nhượng quyền và được nhượng quyền thiết lập và duy trì hoạt động tại Việt Nam.

 Tại Napoléon Legal, luật sư của chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ thiết lập thành công cho một số thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam trong nhiều ngành công nghiệp. Đội ngũ chúng tôi làm việc chặt chẽ cùng với các chuyên gia về thuế, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và M&A, luật cạnh tranh và tuyển dụng để đem đến cho khách hàng các giải pháp thực tế. Điều này phù hợp với các mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo thương hiệu của khách hàng vận hành suôn sẻ nhất có thể.

 Khách hàng của chúng tôi đã được hưởng lợi ích từ các dịch vụ nhượng quyền thương mại, bao gồm:

  •  Cơ cấu và phân phối nhượng quyền;
  •  Tuân thủ quy định;
  •  Quan hệ nhượng quyền thương mại;
  •  Cấp phép;
  •  Mua lại thông qua vốn chủ sở hữu.
;