Skip to Content

 

 Việc xử lý các mối quan hệ tuyển dụng đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính. Chỉ khi giải quyết hợp lý các mối quan hệ lao động, công ty mới có thể thu hút và giữ chân nhân tài.

 Tại Napoléon Legal, đội ngũ chuyên gia về lao động có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các công ty trên mọi khía cạnh của luật lao động. Điều này giúp chúng tôi có tầm nhìn sâu rộng đối với các xu hướng mới xuất hiện trong luật lao động và những thách thức về mặt pháp lý và thương mại mà doanh nghiệp phải đối mặt. Như câu nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đội ngũ chuyên gia lao động của chúng tôi đồng thời cung cấp các dịch vụ đào tạo tổng quát về các mối quan hệ lao động để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra.

 Khách hàng tại Napoléon Legal, sẽ được hưởng những lợi ích từ các dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực tuyển dụng lao động, bao gồm:

 

  •  Bất công trong thủ tục sa thải;
  •  Tranh chấp liên quan đến lao động;
  •  Điều kiện và điều khoản tuyển dụng;
  •  Tái cơ cấu quản lý và trả lương cho cấp điều hành;
  •  Tư vấn nhân sự.
;