Skip to Content

 

 

Các quy định pháp lý của Việt Nam về quyền sở hữu, cho thuê và bảo trì bất động sản thay đổi nhanh chóng và thường xuyên cùng với sự thay đổi của thị trường bất động sản. Vì vậy, dù bạn là nhà phát triển hay nhà đầu tư bất động sản đang nhắm tới Việt Nam như một thị trường tiềm năng, đều cần thiết phải có một nhà tư vấn pháp luật nắm rõ những thay đổi trong các quy định này.

 Tại Napoléon Legal , đội ngũ chuyên về bất động sản của chúng tôi giám sát và theo dõi chặt chẽ bất kỳ các quy định pháp lý mới nào tại thị trường bất động sản Việt Nam. Không chỉ am hiểu về luật mà các chuyên gia còn có khả năng dự báo trước xu hướng của thị trường bất động sản, hỗ trợ tư vấn khách hàng dựa trên các quy định được cập nhật mới nhất. Các khách hàng của chúng tôi, thuộc khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, đều đánh giá cao các phương pháp tiếp cận thực tế đối với các vấn đề được pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ.

 Khách hàng tại Napoléon Legal, được hưởng lợi ích từ các dịch vụ thuộc lĩnh vực bất động sản, bao gồm:

  •  Đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho thuê tài sản;
  •  Những thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  •  Những thủ tục đầu tư cho quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT);
  •  Quy hoạch và phát triển đất đai;
  •  Mua lại bất động sản từ nước ngoài.
;