Skip to Content

 Chúng tôi có kiến ​​thức sâu sắc về bối cảnh pháp lý, kinh doanh và chính trị của Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn, chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng xin cấp phép các loại Giấy phép sau:

 Lĩnh vực doanh nghiệp:

 •  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 •  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 •  Giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường;
 •  Giấy phép kinh doanh khách sạn;
 •  Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài;

  Lĩnh vực bán lẻ

 •  Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm;
 •  Giấy phép thực hiện chương trình khuyến mãi;
 •  Giấy phép kinh doanh rượu;
 •  Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng;
 •  Giấy phép kinh doanh thuốc lá.

 Lĩnh vực xây dựng và bất động sản

 •  Giấy phép quảng cáo;
 •  Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
 •  Giấy phép xây dựng;
 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Lĩnh vực y tế

 •  Giấy chứng nhận thực hành nhà thuốc tốt (GPP);
 •  Giấy chứng nhận thực hành phân phối thuốc tốt (GDP);
 •  Giấy chứng nhận thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP);
 •  Giấy chứng nhận thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP);
 •  Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa.

 Các loại Giấy phép đặc thù khác.

;